De pilootstudie

Het Federaal Planbureau en de Universiteit Gent voeren in 2024 een studie uit en zullen bedrijven volgen die gedurende zes maanden vrijwillig de 4-dagenweek met arbeidsduurvermindering en zonder loonverlies invoeren. Het doel is om de effecten van een arbeidsduurvermindering op het welzijn van werknemers, de productiviteit, de werkgelegenheid, het financiële evenwicht van bedrijven en het milieu te meten en beter te begrijpen.

Deelnemende bedrijven aan de pilootstudie kunnen wetenschappelijke ondersteuning en bijdrageverminderingen krijgen.

Waarom deelnemen?

Door deel te nemen, is het mogelijk om eigen ervaring op te bouwen: 

 • Je test de voor- en nadelen van een 4-dagenweek voor jouw bedrijf in een wetenschappelijke context.
 • Je kiest de formule die het best past, ‘Friday off’, variabele ‘vrije’ dag, enz. en je introduceert de nieuwe regeling in je volledige organisatie of bepaalde afdelingen.
 • Je kunt rekenen op ondersteuning en financiële steun in de vorm van bijdrageverminderingen.
 • Je kunt je op elk moment terugtrekken uit de studie als je niet langer wilt deelnemen.

Fasen van de studie

 1. Voorbereiding (ongeveer 2 maanden)

  In deze eerste fase kunnen de deelnemende bedrijven zich voorbereiden op het experiment: elk bedrijf definieert de exacte modaliteiten van de arbeidsduurvermindering, de afdelingen die deelnemen, enz. Er worden vergaderingen georganiseerd met experts en met Belgische en buitenlandse bedrijven die al een 4-dagenweek hebben ingevoerd. Tot slot worden de indicatoren van welzijn, productiviteit, enz. voorgesteld en aan het einde van deze periode wordt een eerste benchmark opgesteld.

 2. Uitvoering (6 maanden)

  Tijdens deze fase passen de bedrijven de 4-dagenweek toe. Optionele ondersteuning wordt geboden om hen te helpen specifieke problemen op te lossen. Halfweg de testperiode en aan het einde van de testperiode worden opnieuw metingen gedaan van o.a. welzijn en productiviteit.

  Bedrijven die de 4-dagenweek permanent willen invoeren, kunnen vanaf het tweede kwartaal na de invoering van de collectieve arbeidsduurvermindering gebruik maken van bijdrageverminderingen. De toekenningsduur van de bijdrageverminderingen is beperkt in de tijd en hangt af van de modaliteiten van de arbeidsduurvermindering (aantal uren, enz.).

 3. Analyse (ongeveer 3 maanden)

  Het Federaal Planbureau en het universiteitsteam analyseren de resultaten en stellen een rapport op over de effecten van de arbeidsduurvermindering. Elke organisatie ontvangt een overzicht van zowel algemene geaggregeerde resultaten als gedetailleerde organisatie-specifieke resultaten. Deze gedetailleerde organisatiespecifieke informatie wordt niet openbaar gemaakt, maar kan in geaggregeerde vorm worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties.

Indicatieve planning van de studie

 • Voorbereiding met de deelnemende bedrijven (maart-april 2024)
 • Uitvoering (mei/juni-oktober/november 2024)
 • Analyse en individueel rapport (maart 2025)

Vertrouwelijkheid

De gegevens die tijdens de studie worden verzameld, zijn vertrouwelijk en worden alleen gebruikt door het FPB en het universiteitsteam. Er mag niet zodanig over de resultaten worden gecommuniceerd dat de identiteit van een organisatie of persoon kan worden afgeleid.

De studie valt binnen het kader van de Ethische Code van het Wetenschappelijk Onderzoek in België.