Activiteiten

Infosessie over juridische aspecten – 12/03/2024

Tijdens deze sessie werden de belangrijkste juridische implicaties van het proefexperiment besproken.

Kick-off sessie – 05/03/2024

Deze sessie was bedoeld voor geïnteresseerde organisaties en stond in het teken van de voorbereiding van het proefexperiment. Onze partner Autonomy gaf informatie over de ondersteuning die geboden wordt tijdens de voorbereidingsfase (maart en april 2024) en het proefexperiment zelf (mei tot oktober 2024).

Tweede infosessie – 01/02/2024

Op donderdag 1 februari 2024 (11u00-12u30) organiseerde het Federaal Planbureau, in samenwerking met de Universiteit Gent, een tweede gratis webinar over de 4-dagenwerkweek met arbeidsduurvermindering en loonbehoud.
Tijdens deze tweede webinar deelden nieuwe bedrijven die de arbeidsduurvermindering ingevoerd hebben hun ervaringen en werden nieuwe details uit de doeken gedaan over de pilootstudie.


Eerste infosessie – 07/12/2023

Op donderdag 7 december 2023 (11u tot 12u30) organiseerde het Federaal Planbureau een gratis webinar over de 4-dagenweek met collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies.

De effecten van een collectieve arbeidsduurvermindering zijn onderwerp van discussie. Daarom zullen het Federaal Planbureau en de Universiteit Gent in 2024 een studie uitvoeren en bedrijven opvolgen die vrijwillig en gedurende zes maanden een 4-dagenwerkweek met arbeidsduurvermindering en zonder loonverlies invoeren. Het doel van onze studie is om de effecten van een arbeidsduurvermindering op het welzijn van werknemers, de productiviteit, de werkgelegenheid, het financiële evenwicht van bedrijven en het milieu te meten en beter te begrijpen.

Deelnemende bedrijven aan de pilootstudie kunnen wetenschappelijke ondersteuning en bijdrageverminderingen krijgen. Om de studie uit te leggen, organiseerde het Federaal Planbureau een webinar. Naast informatie over de studie deelden organisaties die de 4-dagenweek met arbeidsduurvermindering hebben ingevoerd hun ervaringen.