Pilootstudie over de 4-dagenweek met arbeidsduurvermindering en loonbehoud

80% arbeidstijd en 100% loon, wat zijn de resultaten? Andere landen testen de 4-dagenweek zonder loonverlies. België volgt dit voorbeeld en lanceert een pilootstudie in bedrijven.

Het Federaal Planbureau zal, in samenwerking met de Universiteit Gent (UGent), een studie uitvoeren om de effecten van een collectieve arbeidsduurvermindering te meten. De studie zal bedrijven opvolgen en ondersteunen die gedurende zes maanden de 4-dagenweek zonder loonverlies invoeren.

Deze arbeidsduurregeling bestaat al in onze wetgeving en geeft recht op bijdrageverminderingen. Heb je er al eens over nagedacht om een 4-dagenweek in te voeren in jouw organisatie, of heb je gewoon interesse voor het project? Raadpleeg gerust onze eerste infosessie.

Context

Sinds de gezondheidscrisis is collectieve arbeidsduurvermindering opnieuw een actueel onderwerp geworden. Hoewel sommigen vrezen voor een stijging van de kosten en een verlies aan concurrentievermogen, zijn er steeds meer bedrijven in verschillende landen die de 4-dagenweek met arbeidsduurvermindering en zonder loonverlies testen en invoeren (Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje, enz.) In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld hebben 61 bedrijven deelgenomen aan een proefproject en 56 van hen wilden doorgaan met de regeling aan het einde van de studie.De volgende voordelen werden opgesomd:

  • Een beter welzijn en minder stress;
  • Een toename van de productiviteit;
  • Een betere personeelsbinding en een grotere aantrekkingskracht om nieuwe medewerkers te werven;
  • Het behoud van de globale performantie van het bedrijf.


Wat zou dit concreet betekenen voor onze bedrijven? Om deze resultaten naar België te kunnen omzetten, is het belangrijk om deze effecten beter te begrijpen. Het doel van onze studie is om de effecten van een arbeidsduurvermindering op het welzijn van werknemers, de productiviteit, de werkgelegenheid, het financiële evenwicht van bedrijven en het milieu te meten. Het onderzoeksteam zal aan elke deelnemende organisatie gerichte feedback geven.